Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.nr 256, poz 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Osoby spełniające wymagane ustawowo kryterium dochodowe ( dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.), mogą składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc sierpień 2014 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, budynek Szkoły Podstawowej w Białym Kościele w terminie do 15 września 2014 r. Wraz z wnioskiem o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć oświadczenie o numerze konta bankowego, na które przekazane zostanie stypendium.

Tagi dla strony:

2014-08-19