Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele walczy o tytuł „ODBLASKOWEJ SZKOŁY”

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele we wrześniu 2015 r. przystąpiła do VI edycji konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze poprzez wyposażenie ich w elementy odblaskowe. Ponadto przedsięwzięcie to daje również możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Po pracowitym wrześniu i październiku nastał czas podsumowania działań podjętych przez społeczność szkoły, dlatego też 29 października br. odbył się uroczysty apel, podczas którego szkolny koordynator ODBLASKOWEJ SZKOŁY - pani Joanna Denko przygotowała prezentację multimedialną dla lokalnej społeczności i opowiedziała  o inicjatywach, jakie podjęła szkoła w celu promowania elementów odblaskowych  i ograniczenia zagrożeń  w ruchu drogowym. A wśród działań tych w szczególności należy wymienić: wycieczkę do Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie, konkurs plastyczny „Bezpieczni na drodze, czyli moda na odblaski”, wyjazd na interaktywny spektakl profilaktyczny pt. „KRÓLESTWO ZAKRĘCONEGO CZASU, CZYLI BAJKA O MĄDRYCH DZIECIACH", gdzie na scenie Kina Kijów Centrum w nietypowych rolach wystąpili funkcjonariusze krakowskiej Straży Miejskiej, prelekcję Ochotniczej Straży Pożarnej z Białego Kościoła pod hasłem „Dajmy się zauważyć”, wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe, konkurs „Odblaskowy pokaz mody”, ogólnoszkolny konkurs wiedzy dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem  „My na drodze niczego się nie boimy, bo odblaski zawsze nosimy”!  a także „Super – odblaskową wycieczkę rowerową” do Ojcowa.

Władze gminy Wielka Wieś również dbają o bezpieczeństwo dzieci na drodze. Uczniowie otrzymali odblaskowe kamizelki z logo gminy i istotnym hasłem „bezpieczna podkrakowska gmina”, w których poruszają się podczas wycieczek szkolnych, mają również możliwość zabrania ich do swoich domów. Na uroczystości wieńczącej dotychczasowe inicjatywy szkoły w ramach akcji ODBLASKOWEJ SZKOŁY nie  zabrakło pana Tadeusza Wojtowicza -Wójta Gminy Wielka Wieś, który w swoim przemówieniu wspomniał  o działaniach podejmowanych przez gminę w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, zwłaszcza zaś najmłodszym.  Podkreślił również rolę noszenia elementów odblaskowych, co sprzyja naszemu bezpieczeństwu.
Na koniec odbyło się wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych uczniom oraz dorosłym, którzy zwyciężyli w konkursach związanych z akcją „ODBLASKOWA SZKOŁA”.Serdecznie dziękujemy rodzicom, Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży  POZYTYWKA, ks. proboszczowi Markowi Wcisło i parafii, zespołowi Białokościelanki, Referatowi Promocji i Rozwoju UG Wielka Wieś oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Kościele za wsparcie szkoły w ramach „ODBLASKOWEJ SZKOŁY”.

Mamy nadzieję, że wszelkie inicjatywy podjęte przez Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele  sprawią, iż uczniowie dalej tak chętnie jak dotychczas będą nosić elementy odblaskowe, pamiętając o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

tekst: Joanna Denko, foto: SP Biały Kościół

Tagi dla strony:

2015-11-04