Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsiz Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie!

We wrześniu 2012 r. Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, rozpoczęła trzyletnie starania, celem zdobycia Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Szkolny zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia pod okiem koordynatora - Pauliny Piotrowskiej - określił cele działań prozdrowotnych.

Przez kolejne trzy lata staraliśmy się przeprowadzić szereg inicjatyw, służących zniwelowaniu priorytetowych problemów tj.: brak prawidłowych nawyków żywieniowych - 2012/2013 r., niewłaściwy sposób spędzania czasu wolnego - 2013/2014r., niska wiedza na temat konsekwencji nieprawidłowego stylu życia - 2014/2015r.

Najbardziej znaczącymi przedsięwzięciami były obchody Dnia Zdrowego Śniadania, zorganizowanego w ramach programu „Śniadanie Daje Moc” oraz czerwcowe pikniki. Staraliśmy się, by co roku zaskakiwały one ciekawą prezentacją naszych dokonań. I tak w czerwcu 2013r. wystąpiliśmy pod hasłem Dzień dla Zdrowia – była pogadanka na temat wad podstawy i ważenie plecaków, konkurs „Zdrowy koszyk”, zmagania sportowe i intelektualne pod okiem studentów z wolontariatu Projektor. W czerwcu 2014r. na pikniku „Aktywnie po Zdrowie” i kolejno w czerwcu 2015r. na pikniku „Zdrowe korzenie, zdrowe konary” podsumowaliśmy w ciekawych inscenizacjach szereg praktyk promujących zdrowie, sfinalizowanych w ramach programów „Szkoła w Ruchu”, „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”, „Czytające Szkoły”.

Nasze starania dostrzegano i doceniano, dlatego znaleźliśmy wielu sojuszników. Aktywnie wspierała nas Rada Rodziców oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Innowacyjność naszych działań dostrzegli dziennikarze „Gazety Krakowskiej”, Dziennika Polskiego, Kroniki Krakowskiej.

Ostatecznie w Tarnowie dyrektor szkoły - Marta Stochalska-Budzyn i szkolny koordynator programu – Paulina Piotrowska odebrały z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego oraz Wojewódzkiego Koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie – Urszuli Blicharz Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jesteśmy dumni, ale też jednocześnie świadomi, że „nic nad zdrowie”, dlatego nie ustajemy w jego promocji.

Tekst: P. Piotrowska

Tagi dla strony:

2015-10-30