Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie SZKOŁĄ W RUCHU!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może", został nagrodzony  honorowym certyfikatem "Szkoła w Ruchu". Aby otrzymać ten tytuł należało, w bieżącym roku szkolnym, wykonać zadania z dziewięciu obszarów, podzielonych na dwie kategorie: Ruch w szkole i ruch poza szkołą.

W kategorii Ruch w szkole trzeba było: przeprowadzić ciekawe zajęcia z wychowania fizycznego, zaproponować formy alternatywne, podkreślić rolę praktyki w edukacji zdrowotnej, udokumentować doskonalenie zawodowe i kwalifikacje nauczycieli oraz zorganizować pozalekcyjne zajęcia sportowe.     

W kategorii Ruch poza szkołą należało: przeprowadzić konkurs lub zorganizować  turniej, odkrywać pasje i talenty uczniów oraz zorganizować aktywny wypoczynek lub wycieczkę z udziałem rodziny.

Dla ZSP Giebułtów jest to duże wyróżnienie, tym bardziej że szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Nasi uczniowie są jednak bardzo aktywni, chętnie biorą udział w różnych zawodach sportowych i często osiągają sukcesy.

Certyfikat „Szkoła w Ruchu”, wraz z  uczniami, odebrała 6 czerwca 2014 r. Pani  Dyrektor Stanisława Szumiec oraz koordynator projektu, nauczyciel wychowania fizycznego, Tomasz Dudek.

tekst i foto: ZSP Giebułtów

Tagi dla strony:

2014-06-12