Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Terenowa gra wiejska w Modlnicy

Zapraszamy na grę pt. „Egzystencjonalne formy życia mieszkańców wsi Modlnica", która odbędzie się w Modlnicy 03 września 2016 r. w godz. 14.00-18.00.

Start gry nastąpi o godz. 14.00 w Modlnicy z Amfiteatru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy na ul. Sportowa 2. Terenowa gra wiejska zostanie przeprowadzona na terenie Modlnicy.

W programie rywalizacja zgłoszonych grup na stacjach rozmieszczonych w różnych punktach,

Ponadto:
-    Prezentacja „Modlnica - szlak historyczny miejsc, których już nie ma”
-    Konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży
-    Koncert Gminnej Orkiestry Dętej,
-    Występ Zespołu Modlnicanie i Kapeli Jurajskiej,
-    W trakcie trwania imprezy, poczęstujemy grochówką i ciastem,
-    Ratownicy z KM PSP i OSP Modlnica udzielą instruktażu w zakresie ratownictwa medycznego,
-    Na zakończenie rozdanie nagród uczestnikom Terenowej Gry wiejskiej.

Patronat Medialny : Dziennik Polski, Przegląd Lokalny

Gra organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji oświaty i wychowania Gminy Wielka Wieś. Gra przygotowana została przy współpracy SF Teatr Regionalny w Krakowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Referatu Promocji i Rozwoju, Gminy Wielka Wieś, Zespołu Modlnicanie, OSP Modlnica, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy.

Chcemy w ten sposób promować dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi Modlnica oraz jej różnorodność, bogactwo tradycji, folkloru oraz spuścizny pozostawionej w dziełach Oskara Kolberga. Poprzez jej organizację przybliżymy dawne i zapomniane życie mieszkańców Modlnicy.

W związku organizacją serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w drugiej grze wiejskiej realizowanej w Modlnicy.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 27 sierpnia 2016 r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona (szczegóły w regulaminie). Uczestników gry wiejskiej obowiązuje strój  nieformalny, najlepiej sportowy i wygodny.

Dla uczestników przewidujemy nagrody.

Zachęcamy również wszystkich, którzy przybędą do śledzenia przebiegu tego wydarzenia. Na zakończenie wszystkich zapraszamy na poczęstunek.

Uczestnicy będą mogli w niestandardowy sposób pozyskać wiedzę z zakresu kultury i historii podczas realizowanej gry. Forma gry będzie wzbogacona o działania z mapą, twórczość plastyczną, taneczną, zagadkami związanymi ze wsią Modlnica, fotografię zabytkowych terenów otuliny dworu, zadania bazujące na talentach i umiejętnościach uczestników. Stacje wyposażone będą w rekwizyty związane z egzystencją mieszkańców Modlnicy w XIX w. i I poł XX w.

Zapraszamy do udziału i kibicowania zawodnikom.

Tagi dla strony:

2016-08-03