Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uroczystości w hołdzie obrońcom Ojczyzny


W niedzielę 08 września.2019 r. przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Białym Kościele odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych w hołdzie Obrońcom Ojczyzny - żołnierzom Wojska Polskiego, uczestnikom wojny obronnej 1939 po napaści na Polskę Niemiec i Związku Sowieckiego, żołnierzom Polskich Sił Żbrojnych na Zachodzie, którzy w latach 1939 -1945 walczyli o wolną Polskę we Włoszech pod Monte Cassino, Loreto i na frontach Europy Zachodniej, oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego – partyzantom i konspiratorom, którzy w latach 1939 – 1945 w organizacjach konspiracyjnych – Batalionach Chłopskich i Armii Krajowej ochotniczo podjęli walkę z niemieckim najeźdźcą, w 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej i 75. rocznicę akcji "Burza".
Tablice zabudowane są na niepodległościowym obelisku postawionym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Fundatorami tablic są Instytut Pamięci Narodowej i Gmina Wielka Wieś.
Tablice powstały z inicjatywy i staraniem Społecznego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodlegości.
Na uroczystość przybyli zaszczycając Swoją obecnością, nieliczni już, kombatanci Armii Krajowej z Krakowa, Sosnowca i Warszawy, poczty sztandarowe szkół podstawowych z Białego Kościoła i Wielkiej Wsi, Ochotniczych Staraży Pożarnych z Białego Kościoła, Wielkiej Wsi i Maszyc, Zarządu Głównego SŻAK z Krakowa, kół SŻAK z Miechowa i Białego Kościoła, przedstawiciele stowarzyszenia WiN, pracownicy krakowskiego Oddziału IPN
z dyrektorem dr. hab. Filipem Musiałem i Naczelnikiem OBUWiM dr. Maciejem Korkuciem, władze samorządowe Gminy Wielka Wieś z wójtem Krzysztofem Wołosem i Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Twardym, radną Rady Gminy Elżbietą Seweryn, sołtysami Białego Kościoła Grzegorzem Gałczykiem i Prądnika Korzkiewskiego
Agnieszką Spyrką oraz Mieszkańcy. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra GOKiS.
Tablice odsłonili przedstawiciele rodzin żołnierzy, których nazwiska wyryto na tablicach, a poświęcił je ks. Prof. Józef Marecki, członek
Kolegium IPN, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim JP II.
Upamiętnione osoby reprezentują wszystkich uczestników walk z naszych okolic, nie sposób bowiem odszukać i zmieścić na tablicy nazwiska wszystkich, którzy walczyli o wolność.
Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Na drugą część uroczystości, poświęconą pamięci żołnierzy 106 DP AK, uczestnicy udali się do Prądnika Korzkiewskigo, gdzie odprawiona została jubileuszowa 25. msza polowa w lesie pod krzyżem, za skałą Łaskawiec, w miejscu gdzie w 1944 roku odprawiono msze św. dla stacjonujących w Prądniku Korzkiewskim partyzantów , najpierw w sierpniu dla oddziału AK ppor. Artura Korbela "Bicza" a we wrześniu dla Batalionu Partyzanckiego "Skała". Mszę św. koncelebrowali ks. Prof. Józef Marecki i ks. Dariusz Wilk, generał zgromadzenia Michalitów z Miejsca Piastowego. Oprawę muzyczną polowej mszy św. zapewnił zespół "Petarda" zaprzyjaźnionych z Prądnikiem muzyków i mieszkańców Prądnika. Po mszy św. złożono kwiaty pod krzyżem, a następnie odczytany został przez dyr. Krakowskiego Odziału IPN dr. hab. Filipa Musiała, list od Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka do uczestników uroczystości, głos zabrał również przewodniczący Społecznego Komitetu Pan Jan Kołodziejczyk nt. żołnierzy uczestników II wojny światowej z okolicznych miejscowości, których nazwiska wyryto na tablicach pamiątkowych w Białym Kościele.
W dalszej części uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie uczestników,
z tradycyjnym poczęstunkiem, min. wybornym bigosem.


Organizatorami uroczystości byli:
przy pomniku w Białym Kościele Społeczny Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a części prądnickiej Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańcy Prądnika Korzkiewskiego.


Pomoc organizacyjną i logistyczną wszystkich etapów uroczystości, również związanych z realizacją projektu tablic zapewniła Ochotnicza
Straż Pożarna Biały Kościół.Foto. Karina Andrzejczyk, Dorota Wnuk


tekst: Antoni Janecki


Tagi dla strony:

2019-09-11