Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uruchomienie w Urzędzie Punktu Konsultacyjnego

Drodzy mieszkańcy, 


w trosce o poprawę jakości powietrza oprócz własnych programów włączamy się również w promowanie i upowszechnienie wiedzy na temat programu rządowego Czyste Powietrze.


Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. To kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.


Nasz Punkt Konsultacyjny na temat programu rządowego Czyste Powietrze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem stąd wydłużamy dyżury. Zapraszamy Państwa do skorzystania (poniedziałki) 8.04, 15.04, 6.05, 20.05 w godz. 15.00 – 17.00 Konsultacje i doradztwo w zakresie w/w programu będzie prowadzone przez Fundację Dom Energia Dla Czystego Powietrza. 


Wszelkie informacje o programie można również uzyskać u operatora programu tj. w WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, lub na stronie: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze.

2019-01-07