Usuwanie azbestu

Gmina Wielka Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Wieś”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

W ramach projektu odebrano łącznie 51,2 Mg azbestu od 24 osób z terenu Gminy Wielka Wieś.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 25 187,00 zł.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie wyniosła: 4 294,00 zł.
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wyniosła: 5 037,00 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje