VI Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy rozstrzygnięty

W Szkole Podstawowej w Będkowicach odbył się szósty już Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy pod hasłem „Odnawialne źródła energii drogą do ocalenia Ziemi”.

Oprócz uczestników konkursu, którzy wraz z opiekunami przybyli do Będkowic ze Szkoły Podstawowej w Bęble, Szkoły Podstawowej w Białym Kościele, Szkoły Podstawowej w Modlnicy, zjawili się również zaproszeni goście: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pani Krystyna Hrabia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele Pani Elżbieta Seweryn, Dyrektorzy oraz nauczyciele poszczególnych Szkół Podstawowych – Pani Lucyna Kurek , Pani Anna Zajączkowska i Pani Jolanta Kasperczyk ,Sołtys i Radna Będkowic- Marzena Bień, oraz gospodarze -Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica.

W ostatnich latach zwiększa się świadomość społeczna dotycząca coraz bardziej kurczących się zasobów kopalnianych surowców energetycznych na świecie, a także na temat niekorzystnego wpływu korzystania z tych surowców na klimat naszego globu. Z tego powodu niezbędne jest poszukiwanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Tegoroczny konkurs był doskonałym pretekstem, aby w szkołach naszej gminy zacząć rozmawiać na ten temat i pokazać alternatywne ścieżki produkowania energii.

Konkurs był wynikiem realizacji przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Wielka Wieś pn” Z Ekologią na co dzień”.

Do przedsięwzięcia dołączył również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele. Konkurs skierowany był do klas IV- VI szkół podstawowych z terenu Gminy Wielka Wieś. Po uroczystym otwarciu konkursu uczniowie przystąpili do wypełniania zadań konkursowych, pojawiły się w nich m. in. pytania dotyczące ogniw fotowoltaicznych, biopaliw, hydroelektrowni oraz wielu innych zagadnień związanych z energią odnawialną. Następnie wszyscy wyszliśmy na szkolne podwórko, gdzie cała grupa młodych przyrodników oraz zaproszonych gości integrowała się przy ognisku i kiełbaskach. Organizatorzy i darczyńcy zadbali o to, aby żaden uczestnik nie wrócił z Będkowic z pustymi rękoma.

Wyniki konkursu:

Klasy IV SP
I Franciszek Szostak SP Modlnica
II Szymon Plebańczyk SP Bębło
III Arkadiusz Janik SP Biały Kościół

Klasy V SP
I Tomasz Figiel SP Modlnica
II Agnieszka Dziadur SP Będkowice
Oliwia Woźniak SP Biały Kościół
III Jadwiga Marschalko SP Bębło

Klasy VI SP
I Julia Wierzbicka SP Modlnica
II Wojciech Litewka SP Biały Kościół
III Julia Plebańczyk SP Bębło

Podstawowym celem tego typu konkursów jest kształcenie w dzieciach świadomości ekologicznej. Ważne jest, aby młody człowiek już w szkole zrozumiał, że może zapobiegać degradacji środowiska naturalnego oraz ocieplaniu klimatu. Nasi młodzi pasjonaci przyrody już dziś wykazują gotowość do działania na rzecz ochrony środowiska, warto więc ciągle poszerzać ich wiedzę, również poprzez przygotowanie ich do konkursów przyrodniczych. Dlatego też organizatorzy VI Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pomoc w przygotowaniu swych podopiecznych do konkursu i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

2014-06-05