Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

VII Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy rozstrzygnięty!

22 maja 2015 roku został zorganizowany  siódmy  już Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem „Skarby Naszej Planety-surowce naturalne”. Konkurs ten, już tradycyjnie, organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Będkowicach.

Tym razem Konkurs został zrealizowany w Dolinie Będkowskiej – w Gospodarstwie Agroturystycznym „Brandysówka”- gdzie u podnóża skały Sokolicy napawaliśmy się pięknymi urokami Będkowskiej Doliny.

Oprócz uczestników konkursu, którzy wraz z opiekunami przybyli do Doliny- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bęble, Szkoły Podstawowej w Białym Kościele, Szkoły Podstawowej w Modlnicy, Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi ,zjawili się również zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś- Krzysztof Wołos , Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pani Krystyna Hrabia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele Pani Magdalena Szymańska, nauczyciele poszczególnych  Szkół Podstawowych, gospodarze - Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” na czele z przewodniczącym: Panem  Jerzym Rosińskim  oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Będkowicach wraz Dyrektorem: Panią Jolantą Kasperczyk.

W ostatnich latach zwiększa się świadomość społeczna dotycząca tematyki czym są Bogactwa naturalne. To temat, który jest niezmiernie istotny dla cywilizacji z punktu widzenia środowiska naturalnego. Bez bogactw naturalnych bowiem cywilizacja nie przetrwa a  nadmierne wydobycie natomiast spowoduje zniszczenie środowiska naturalnego. Bogactwa naturalne to coś, co jest dane cywilizacji, jednak trzeba umieć z tego korzystać. Tegoroczny konkurs był doskonałym pretekstem, aby w szkołach naszej gminy zacząć rozmawiać na ten temat .
Konkurs skierowany był do klas IV- VI szkół podstawowych z terenu Gminy Wielka Wieś.  
                                                                                                                     
Po uroczystym otwarciu konkursu uczniowie przystąpili do zadań konkursowych. Następnie cała grupa młodych przyrodników oraz zaproszonych gości integrowała się przy ognisku i kiełbaskach. Organizatorzy i darczyńcy zadbali o to, aby żaden uczestnik nie wrócił z konkursu  z pustymi rękoma.

KAT. WIEKOWA

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

Klasy IV SP

I

Zacharjasz Soja

SP Bębło

II

Lena Pater

SP Bębło

III

Agata Dziadur

Nikodem Marek

Konstancja Więckowska

SP Będkowice

SP Wielka Wieś

SPWielka Wieś

Klasy V SP

I

Amelia Litewka

SP Wielka Wieś

II

Natalia Żołnierek

SP Biały Kościół

III

Anna Wieczorek

SP Będkowice

Klasy VI SP

I

Wiktoria Rusek

SP Będkowice

II

Agnieszka Dziadur

SP Będkowice

III

Tomasz Figiel

SP Modlnica


Podstawowym celem tego typu konkursów jest kształcenie w dzieciach świadomości ekologiczno-przyrodniczej. Nasi młodzi pasjonaci przyrody już dziś wykazują gotowość do działania na rzecz ochrony środowiska, warto więc ciągle poszerzać ich wiedzę, również poprzez przygotowanie ich do konkursów przyrodniczych. Dlatego też organizatorzy VII Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pomoc w przygotowaniu swych podopiecznych do konkursu i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Konkurs był wynikiem realizacji przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Wielka Wieś pn. „Skarby Naszej Planety –Surowce Naturalne”.

Do przedsięwzięcia dołączył również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele.

Do zobaczenia za rok!

Tagi dla strony:

2015-05-27