„W zgodzie z naturą chroniąc rośliny chronisz środowisko”

Kolejny projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie.

W ramach konkursu  Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna w 2015 roku współfinansowanego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele ponownie otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 540 zł. na zadanie „W zgodzie z naturą chroniąc rośliny chronisz środowisko”. Priorytetowym celem zadania jest ukazanie możliwości wykorzystania ogrodu przedszkolnego w edukacji ekologicznej. Główna rolę odgrywają w zadaniu rośliny i ich wpływ na środowisko.

Zadanie ma zasięg przedszkolny  i lokalny. Grupę odbiorczą projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 roku życia uczęszczające do przedszkoli w Wielkiej Wsi i Białym Kościele. Elementami zadania są:

- dwie wycieczki pokazujące jaki wpływ różne ekosystemy mają na stan powietrza i gleby;
- warsztaty ogrodnictwa ekologicznego i recyklingu w ogrodzie;
- stworzenie i obserwacja ogrodu warzywno-ziołowego i kompostownika w ogródku przedszkolnym;
- prowadzenie dzienników wzrostu roślin;
- konkursu recyklingowego propagującego działania proekologiczne o zasięgu gminnym;
- rodzinny festyn o zasięgu lokalnym.

Gratulujemy i czekamy na relację.

Tagi dla strony:

2015-04-15