Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Warsztaty z dziedzictwa kulturowego poświęcone digitalizacji źródeł do historii lokalnej i edukacji historycznej

„Jak dostać się do przeszłości? Czy naukowcy, inżynierowie pracują już nad machinami mogącymi przenieść nas do czasów minionych? Choć specjaliści od nanotechnologii utrzymują, że potrzeba im jeszcze kilkunastu lat by przemieszczać cząsteczki w przestrzeni, to jednak podróż w czasie wciąż widzi się rzeczą niemożliwą, jak do niedawna telefonia komórkowa. Pozostaje na razie wyobraźnia” –  mówi dr Mateusz Wyżga – prowadzący kurs.


W dniach 21 luty – 21 marca 2014r w siedzibie Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej w Szycach odbywał się kurs pt. ”Ojczyzny bliższe. Warsztaty z dziedzictwa kulturowego poświęcone digitalizacji źródeł do historii lokalnej i edukacji historycznej”. W trakcie kilkudniowych warsztatów uczestnicy kursu dowiadywali się, że digitalizacja to zatrzymanie archiwaliów na dłużej, uświadamiali sobie jaki jest cel digitalizacji zasobów archiwalnych dla Małych Ojczyzn: genealogia, historia lokalna, dokumentacja tożsamości lokalnej. Poznawali elementy warsztatu historycznego tj: poszukiwania archiwalne, narracja, aparat przypisów i bibliografia, redakcja i recenzja. Na przykładzie wsi podkrakowskiej poznawali lokalne dziedzictwo Polski lokalnej: znaleziska archeologiczne, rękopisy i starodruki, źródła ikonograficzne i kartograficzne, relacje ustne etc…
2014-03-31