Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wielkie otwarcie Klubu Młodzieżowego „Pozytywka”

13 lutego, w piątek, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w naszej gminie Klubu Młodzieżowego „Pozytywka”. Pomimo tej daty, mogącej budzić emocje, wszystko przebiegło zgodnie z planem. Młodzież oraz zaproszonych gości w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który sprawuje nadzór merytoryczny nad świetlicami środowiskowymi, w tym także nad nowoutworzonym Klubem przywitała Pani Aneta Solarz Kierownik GOPS. Uroczystego przecięcia wstęgo dokonał Wójt – Pan Tadeusz Wójtowicz, wspólnie z radnym, Panem Józefem Wojdałą oraz Presesem stowarzyszenia „Pozytywka” Panem Dariuszem Wolakiem.

Idea utworzenia miejsca dla młodzieży zrodziła się ponad dwa lata temu, w trakcie debaty społecznej „Razem, zanim będzie za późno” z udziałem władz samorządowych, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Krótką historię „Pozytywki”, od idei do utworzenia Klubu przedstawiła  Pani dyrektor Gimnazjum w Białym Kościele Pani Bożena Turek. Ogromnym wparciem dla całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Pozytywka, które z wielkim uporem i zaangażowaniem starało się aby takie miejsce dla młodzieży powstało, a którego członkowie włożyli wiele pracy w organizacje i wyposażenie Klubu.

Otwarciu „Pozytywki” towarzyszyła dobra zabawa – można było spróbować gry w Darta, pograć w bardzo liczne gry planszowe, a czas umilał występ młodzieżowego zespołu muzycznego JKM oraz śpiew „Białokościelanek”. Nie zabrakło również bardzo pysznego tortu.


Serdecznie zapraszamy młodzież do czynnego udziału w zajęciach w Klubie, mamy nadzieje że każdy znajdzie tam coś dla siebie, i będzie mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Tagi dla strony:

2015-02-17