Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wolni od azbestu


Przypominamy, że Gmina od 2013 roku uczestniczy w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne  składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wszystkich mieszkańców, którzy w najbliższych latach planują wymieniać pokrycia dachowe na swoich domach i zabudowaniach prosimy o zgłoszenie tego do Urzędu Gminy. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy.

Refundacją 100% będą objęte koszty związane z demontażem, odbiorem oraz deponowaniem odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.  

więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy u koordynatora projektu Pani Anny Warchulskiej pok. 103 lub tel. (12) 419-17-01-04 wew. 113

Regulamin, wzór umowy i odpowiednie wnioski dostępne są na stronie http://wolniodazbestu.pl/usuwanie-azbestu/

2014-02-11