Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wolni od azbestu-ogłoszenie o naborze

Informujemy, że w roku bieżącym tj. 2016 dobiega końca realizacja projektu  pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Chętnych do skorzystania z bezpłatnego demontażu płyt azbestowych z dachów oraz odbioru (załadunku i transportu) azbestu z posesji zachęcamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Warchulskiej w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pok. nr 103 oraz pod numerem telefonu 12 419 17 01-04 w.113.

Tagi dla strony:

2016-03-03