Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wpłata podatków

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, iż mieszkańcy Białego Kościoła chcący uiścić podatek do rąk inkasenta mogą tego dokonać w dniach 14 oraz 17 września tj. piątek oraz poniedziałek w godzinach od 15.30 do 19.30 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu wrześniu należy uregulować za pośrednictwem Banku bądź Poczty Polskiej. Od października będzie również zbierana przez wyznaczonego przez Gminę inkasenta.

2018-09-12