Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wybór patrona Szkoły Podstawowej w Bęble

30 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Bęble odbyło się spotkanie nowo wybranego zespołu koordynującego wybór patrona szkoły z przedstawicielami władz gminy. W zebraniu udział wzięli zastępca pana wójta Krzysztof Wołos, sołtys Bębła pani Krystyna Janecka, radni pan Zbigniew Mazela i Edward Zamojski oraz prezes OSP Łukasz Chochół. Spotkanie miało na celu ukierunkowanie dalszych działań związanych z wyborem patrona szkoły. Zebrani wysłuchali prezentacji wszystkich kandydatów, którzy zgodnie z procedurami zostali pisemnie zgłoszeni do końca 2015 roku. Są to: JAN PAWEŁ II, JANUSZ KORCZAK, WŁADYSŁAW REYMONT, POLSCY PODRÓŻNICY I ODKRYWCY. Wszyscy członkowie posiedzenia dyskutowali nad wpłyniętymi kandydaturami, rozważali ich mocne strony i to jak ich życiorysy oraz osiągnięcia będą miały wpływ na dalszy proces edukacyjny i wychowawczy uczniów. Zgromadzeni zgodnie podjęli decyzję o zaprezentowaniu kandydatur społeczności lokalnej oraz poddaniu ich ostatecznemu głosowaniu, które wyłoni imię patrona szkoły.

Szkoła Podstawowej w Bęble od wielu lat poszukuje wzorów i autorytetów moralnych godnych naśladowania. Ma to być postać zasłużona w szerzeniu ładu moralnego i społecznego, mająca wybitne osiągnięcia na polu nauki i kultury. Jej dokonania, głoszone wartości, potwierdzone własnym życiem, zostaną ujęte w programie wychowawczym szkoły i będą mieć odzwierciedlenie w codziennej jej pracy. Większość szkół na terenie gminy posiada własny znak rozpoznawczy. Mamy nadzieję, że nam również uda się wybrać wyjątkowego patrona.

Tagi dla strony:

2015-04-10