Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wybory do Izb Rolniczych - 31 maja 2015 r. 

Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do Izb Rolniczych są członkowie samorządu rolniczego, czyli:
1. Płatnicy podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2. Podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w okręgu wyborczym,
3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W Gminie Wielka Wieś wybiera się jednego członka do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Powiatowej do 11 maja 2015 rokuWybory do izb rolniczych odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele w dniu 31 maja 2015 roku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Koordynatorem organizacji wyborów na terenie Gminy Wielka Wieś jest Stanisław Kasprzyk – Sekretarz Gminy – tel. 12 419 17 01-04 w. 304

Tagi dla strony:

2015-04-14