Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wybory sołtysów i rad sołeckich - 2015

W dniu 22 lutego 2015 roku odbędą się wybory Sołtysów w miejscowościach  Biały Kościół, Czajowice, Wielka Wieś oraz wybory Rad Sołeckich w Czajowicach, Szycach  i Wielkiej Wsi.

Wybory odbędą się w następujących miejscach:
Granice obwodu głosowania    Siedziba sołeckiej komisji wyborczej

Sołectwo Biały Kościół    Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Sołectwo Wielka Wieś,   Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

Sołectwo Czajowice    Remiza OSP w Czajowicach

Sołectwo Szyce    Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy

Głosowanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2015 roku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wybory  Sołtysa
W celu wyboru Sołtysa otrzymają, Państwo niebieską kartę do głosowania. Głosować można tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce  obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z  kratek powoduje nieważność głosu.

Wybór Rady Sołeckiej  w Czajowicach
W celu wyboru Rady Sołeckiej otrzymają Państwo białą kartę do głosowania. Głosować można  maksymalnie na  czterech kandydatów stawiając znak „X” w kratce obok nazwisk kandydatów, na których oddaje się głos. Postawienie znaku „X” w kratce obok pięciu lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybór Rady Sołeckiej  w Szycach
W celu wyboru Rady Sołeckiej otrzymają Państwo białą kartę do głosowania. Głosować można  maksymalnie na  trzech kandydatów stawiając znak „X” w kratce obok nazwisk kandydatów, na których  oddaje się  głos. Postawienie znaku „X” w kratce obok czterech lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybór Rady Sołeckiej  w Wielkiej Wsi
W celu wyboru Rady Sołeckiej otrzymają Państwo białą kartę do głosowania. Głosować można  maksymalnie na  pięciu kandydatów stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok nazwisk kandydatów, na których oddaje się głos. Postawienie znaku „X” w kratce obok sześciu lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

_______________________________________________________________________________


Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/Article/get/id,1015311.html

Znaleźć tam można m.in. informację o kalendarzu wyborczym, czyli ważnych terminach zarówno na kandydatów jak i wyborców, wzory druków i inne informacje organizacyjne.

Wykaz miejsc, w których odbędzie się głosowanie:

Sołectwo Będkowice - Szkoła Podstawowa w Będkowicach

Sołectwo Czajowice - Remiza OSP w Czajowicach

Sołectwo Bębło - Szkoła Podstawowa w Bęble

Sołectwo Biały Kościół - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Sołectwo Wierzchowie - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Sołectwo Wielka Wieś - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

Sołectwo Prądnik Korzkiewski - Budynek Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi

Sołectwo Szyce - Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy

Sołectwo Modlnica - Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy

Sołectwo Tomaszowice - Remiza OSP w Tomaszowicach

Sołectwo Giebułtów - Budynek Komunalny w Giebułtowie

Sołectwo Modlniczka - Świetlica Wiejska w Modlniczce

2015-02-04