Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyłożenie projektu zmiany MPZP

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planuPrzypominamy:


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu odbędzie się w dniach od 18.08.2021 r. do 10.09.2021 r.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 6.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, Sala Rady Gminy, o godz. 15.00.


Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2021 r.


więcej informacji o składaniu Uwag:
https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-mpzp/

2021-08-18