Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

X Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim

06-02-2015

Przypominamy, iż 14 lutego 2015 r. na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach odbędą się X Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś. Regulamin i szczegółowy program poniżej

Regulamin X Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś

Kluszkowce, 14 lutego 2015 r.
1. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:
a) Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele,
b) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele,
c) Gmina Wielka Wieś.
2. CEL ZAWODÓW:
a) upowszechnianie sportu, w szczególności narciarstwa alpejskiego,
b) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
c) integracja środowiska lokalnego.

3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
a) Kluszkowce, namiot koło restauracji „Strusia Koliba”.
b) dnia 14 lutego 2015 r., godz. 9.30.

4. UCZESTNICY ZAWODÓW:
a) uczestnikami zawodów mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Wielka Wieś,
b) w zawodach mogą również uczestniczyć dzieci i młodzież uczące się w szkołach na terenie gminy Wielka Wieś oraz osoby związane z gminą,
c) zawody mają formułę otwartą, a zawodnicy będą klasyfikowani wg kategorii wiekowych,
d) osoby niepełnoletnie startują pod opieką rodziców lub nauczycieli i na odpowiedzialność rodziców.

5. KATEGORIE WIEKOWE:
a) uczniowie klas 0 –III (dziewczęta, chłopcy),
b) uczniowie klas IV – VI (dziewczęta, chłopcy),
c) uczniowie gimnazjów (dziewczęta, chłopcy),
d) dorośli (kobiety, mężczyźni).

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
a) konkurencja: Slalom Gigant (trasa nr 7 Czorsztyn Ski Kluszkowce),
b) każdy z uczestników zawodów wykupuje we własnym zakresie karnety (czasowe lub punktowe
wg uznania),
c) cennik dostępny jest na stronie www.czorsztyn-ski.com.pl,
d) karnety należy wykupić przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów,
e) uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się w namiocie, obok restauracji „Strusia Koliba”
(w pobliżu dolnej stacji wyciągu orczykowego C),
f) po otwarciu zawodów nastąpi oglądanie trasy zawodów, odbywa się ono ześlizgiem z góry na dół
z założonymi widocznymi numerami startowymi ,
g) po obejrzeniu trasy rozpoczną się zjazdy konkursowe,
h) każdy zawodnik przejeżdża trasę zjazdową dwa razy tj. w dwóch kolejnych seriach zjazdowych, liczy się łączny czas zjazdów,
i) ominięcie tyczki lub zmiana trasy przejazdu dyskwalifikuje zawodnika,
j) w przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie jest to związane z długotrwałym zapinaniem nart lub ich uszkodzeniem czy kontuzją zawodnika.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) zgłoszenie imienne (rocznik, nr pesel oraz adres zamieszkania i nr telefonu), które należy przesłać na adres: spbeka@poczta.fm lub telefonicznie 12 419-10-16 do 5 lutego 2015 r.,
b) umiejętność jazdy na nartach w stopniu zaawansowanym, w tym umiejętność jazdy na wyciągu orczykowym i krzesełkowym (stok o dużym nachyleniu),
c) zgoda rodziców (dla uczniów zgłoszonych przez szkoły – opiekunowie ze szkół są odpowiedzialni za zgody od rodziców),
d) obowiązek jazdy na nartach w kasku ochronnym.

8. NAGRODY:
a) uczestnicy z poszczególnych kategorii miejsc I otrzymają puchary i medale,
b) uczestnicy z poszczególnych kategorii miejsc II i III otrzymają medale,
b) wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
c) statuetką wyróżniony zostanie najmłodszy zawodnik.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) podczas zjazdu zawodnicy muszą posiadać numery startowe, pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
b) organizatorzy zapewniają: transport (w pierwszej kolejności dla uczniów zgłoszonych przez szkoły, pozostali uczestnicy zawodów – dojazd we własnym zakresie), ustawienie i zabezpieczenie trasy slalomu, opiekę medyczną GOPR-u, gorącą herbatę i ciepły posiłek,
c) uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność,
d) rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka biorącego udział w w/w imprezie,
e) w zależności od warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zawodnicy zostaną natychmiast poinformowani,
f) organizator może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego,
g) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów,
h) wszelkie kwestie sporne dotyczące zawodów rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne,
i) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych,
j) sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator,
k) program mistrzostw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego częścią.

Załącznik nr 1 

PROGRAM X Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś
Kluszkowce, 14 lutego 2015 r.

6.15 – wyjazd autokaru z Bębła,
6.30 - wyjazd autokaru z Białego Kościoła (parking obok kościoła ), zawodnicy zgłoszeni ze szkoły w Wielkiej Wsi i okolicznych miejscowości dojeżdżają na parking w Białym Kościele we własnym zakresie,
6.45 – wyjazd autokaru z Modlnicy (parking obok kościoła ),
9.00 – dojazd na stok w Kluszkowcach. Po wykupieniu karnetu, uczestnicy zawodów wyjeżdżają na górę i zjeżdżają do dolnej stacji małego wyciągu, przy którym nastąpi otwarcie zawodów,
9.30 – uroczyste otwarcie X Mistrzostw Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy - namiot koło restauracji „Strusia koliba” (w pobliżu dolnej stacji wyciągu orczykowego C), omówienie zasad bezpiecznego zachowania na stoku, rozdanie numerów startowych,
10.00 - rozjeżdżenie zawodników, oglądanie trasy slalomu,
11.00 – I przejazd slalomem,
12.30 – II przejazd slalomem,
14.00 – zakończenie zawodów- ciepły posiłek, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród,
16.00 – wyjazd z Kluszkowców,
18.00 – Planowany powrót do Białego Kościoła.


UWAGA: podane godziny są orientacyjne, mogą nieznacznie ulec zmianie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-01-2015

14 lutego 2015 r. na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach odbędą się X Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś.

Zgłoszenia imienne (z podaniem rocznika/klasy, nr pesel oraz adresu zamieszkania i nr telefonu) przyjmowane są mailowo na adres: spbeka@poczta.fm lub telefonicznie: 12 419-10-16 od 19 stycznia 2015 r. do 5 lutego 2015 r.

W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Wielka Wieś.

Organizator zapewnia:

 • transport (w pierwszej kolejności dla uczniów zgłoszonych przez szkoły), pozostali uczestnicy zawodów – dojazd we własnym zakresie;
 • ustawienie i zabezpieczenie trasy slalomu;
 • opiekę medyczną GOPR-u;
 • gorącą herbatę i ciepły posiłek;
 • nagrody i dyplomy.

Uczestnicy zawodów będą startować wg określonych kategorii wiekowych.

PRZYPOMINAMY WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ZAWODACH:

 • umiejętność jazdy na nartach w stopniu zaawansowanym (stok o dużym nachyleniu);
 • umiejętność jazdy na wyciągu orczykowym i krzesełkowym;
 • zgoda rodziców (dla uczniów szkół – opiekunowie ze szkół są odpowiedzialni za zgody od rodziców);
 • obowiązek jazdy na nartach w kasku ochronnym.

IX-Mistrzostwa-Gminy-w-Narciarstwie-Alpejskim-1.jpg

Organizatorzy zawodów:

 • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele,
 • Gmina Wielka Wieś.

2015-01-17