Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

XIV Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Dzisiaj w Centrum Konferencyjnym "Dwór w Tomaszowicach" rozpoczęła się dwudniowa XIV Międzynarodowa Konferencja pt. "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej". W tym roku tematem wykładów jest pytanie: "Co nas łączy, co nas dzieli w Europie?". Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz.

Uczestników przywitał m.in. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, bp Tadeusz Pieronek, przewodniczący komitetu organizacyjnego wydarzenia, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego oraz Horst Langes, honorowy przewodniczący Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu.
Tematy piątkowych prelekcji oraz spotkań w grupach roboczych dotyczyły tematu migracji i ich konsekwencji dla rozwoju Europy, społecznej gospodarki rynkowej jako odpowiedzi na kryzys, a także problemów młodego pokolenia, które boryka się z niepewną przyszłością i trudnością w osiągnięciu życiowej stabilności. Wykłady wprowadzające wygłosili m. in.: abp Francesco Montenegro, metropolita Agrygentu, Flaminia Giovanelli, podsekretarz stanu Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" oraz Cezary Kościelniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wśród prowadzących dyskusje są m.in. Leszek Gęsiak SI z Radia Watykańskiego, prof. Paweł H. Dembiński, kierownik Katedry Strategii i Konkurencji Międzynarodowej Uniwersytetu we Fryburgu czy Pascal Lejeune, kierownik programu "Młodzież" przy Komisji Europejskiej. Piątkowy dzień konferencji zakończy Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II, podczas której homilię wygłosi abp Wojciech Polak, prymas Polski.
Drugi dzień rozpocznie się Mszą św. w Kościele pod wezwaniem św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy. Po niej nastąpi podsumowanie prac w piątkowych grupach roboczych. Zwieńczeniem konferencji będzie debata pt. "Nowe otwarcie dla Europy", którą poprowadzi Piotr Chęciński z TVP Info. Spikerami będą: s. dr Florian Kolfhaus z sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, ks. Patrick Daly, sekretarz generalny Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej oraz Jos J.A.M. van Gennip, przewodniczący Socires Foundation.
Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu (niezależna fundacja wspierająca współpracę chrześcijańskich demokratów oraz przybliżająca młodym politykom instytucje i zasady integracji europejskiej), Fundacja Konrada Adenauera (zajmująca się głównie propagowaniem nowoczesnych metod naprawiania gospodarki i systemu prawnego), Grupa EPL (czyli Frakcja Europejskiej Partii Ludowej, zrzeszająca chrześcijańskich demokratów i inne ugrupowania polityczne centrum i centroprawicy z 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (zajmująca się m.in. monitorowaniem i analizą problemów politycznych w UE oraz rozwijaniem świadomości wspólnoty Kościoła na temat prawodawstwa, rozwoju i polityki EU).
Wcześniejsze konferencje cieszyły się wielkim zainteresowaniem i popularnością. Tematy spotkań z lat wcześniejszych dotykały m.in. spraw etyki w polityce, miejsca rodziny we współczesnej Europie, zależności między chrześcijaństwem a europejskością czy religią a kulturą, a także rozważań nad postępem cywilizacyjnym w pryzmacie wiary.

Strona konferencji: www.kosciol-europa.org.pl/

2014-09-26