Projekt „Z ekologią za pan brat już od przedszkola” w Przedszkolu Samorządowym w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele

W ramach II edycji Konkursu na zadania nieinwestycyjnie z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęły rekordowa liczba 122 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie przyznano 23 projektom. Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele znalazło się w gronie beneficjentów konkursu. Kwota dofinansowania naszej placówki wynosi 10 270 zł. Zadanie zostanie przeprowadzone w terminie od czerwca do października 2014 roku.

Priorytetowym celem projektu „Z ekologią za pan brat już od przedszkola” jest zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród przedszkolaków i społeczności lokalnej. Elementami zadania są: cykl zajęć o tematyce ekologicznej, przejście ścieżki edukacyjnej w Centrum Ekologicznym, poznanie pracy oczyszczalni ścieków, rodzinne warsztaty art-recyklingu, prelekcja dla rodziców, stworzenie elementarza pojęć ekologicznych oraz dekalogu małego ekologa, konkurs plastyczny propagujący działania proekologiczne o zasięgu gminnym oraz festyn ekologiczny o zasięgu lokalnym pełen niespodzianek.

Tagi dla strony:

2014-05-23