Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Z ekologią za pan brat już od przedszkola

W przedszkolu w Wielkiej Wsi odbył się Festyn Ekologiczny kończący projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Z ekologią za pan brat już od przedszkola”.

W styczniu 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku.

Do 28 marca 2014 r. w ramach wyżej wymienionego konkursu wpłynęła rekordowa liczba 122 wniosków. Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem konkursu dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 119 wniosków.

Ostatecznie dofinansowanie przyznano dla 23 zadań.  W gronie beneficjentów znalazło się Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. Zadanie miało zasięg przedszkolny i lokalny. Priorytetowym celem zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród przedszkolaków i społeczności lokalnej.

W trakcie trwania programu dzieci odbyły wycieczki do Oczyszczalni Ścieków w Giebułtowie i Centrum Ekologicznego BARYCZ w Krakowie gdzie zapoznały się z technologią oczyszczania wody i zasadami sortowania i przerobu śmieci. Kolejnym elementem programu były warsztaty ekologiczne, podczas których dzieci uczyły się zasad harmonijnego współżycia ze środowiskiem.

Część edukacyjną  wieńczyły rodzinne warsztaty z art-recyklingu.  Na pierwszym spotkaniu dzieci z rodzicami zajęły się produkcją papieru z makulatury. Na kolejnych warsztatach przedszkolaki zapoznały się z jedną z najstarszych technik tradycyjnego rzemiosła – tkactwem i tę technikę wykorzystały w trakcie tworzenia Eko doniczek. W ramach projektu odbył się również rodzinny konkurs plastyczny. Konkurs był adresowany dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wielka Wieś.

Podczas piątkowego festynu nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego, odbył się także pokaz mody ekologicznej. Zaproszeni goście i rodzice zapoznali się z efektami pracy dzieci a przedszkolaki w tym czasie wzięły udział w quizie ekologicznym i obejrzały przedstawienie teatralne propagujące ekologiczny styl życia. Piątkowy festyn zakończył poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu a w szczególności donatorowi - Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, bez którego realizacja projektu nie byłaby możliwa.

2014-11-13