Zgłoszenie zainteresowania zakupem węgla kamiennego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina włącza się w proces sprzedaży węgla kamiennego po preferencyjnych cenach tj. 2000 zł brutto, od spółek Skarbu Państwa zgodnie z ”Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. Stąd konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy zainteresowanych zakupem węgla kamiennego.

W ramach zakupu preferencyjnego, osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, będą mogły kupić węgiel w dwóch partiach po maksymalnie 1,5 tony:
- do końca 2022 r.,
- od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.


Osoby z gospodarstw domowych, proszone są o zgłaszanie chęci zakupu węgla pod nr tel. 12 419 17 01 w. 761, drogą mailową na adres: ug@wielka-wies.pl lub osobiście na Dzienniku Podawczym UG.


W kolejnym etapie konieczne będzie złożenie odrębnych wniosków o zakup węgla oraz stosownych oświadczeń.

Wnioski i oświadczenia będą dostępne od poniedziałku 7.11 do pobrania na stronie internetowej www.wielka-wies.pl oraz na Dzienniku Podawczym UG.

2022-11-03