Złap deszcz

W związku z dużym zainteresowaniem gminnym programem „Złap deszcz” podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu naszego programu. Od tej pory będzie możliwość wyboru rodzaju wsparcia do zwiększenia lokalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Wsparcie udzielane będzie w formie:
1. Dotacji do realizacji inwestycji – analogicznie jak do tej pory,
2. Użyczenia małego zbiornika, podpinanego pod rynnę – nieodpłatnie.


Tekst uchwały Rady Gminy, zawierającej regulamin programu i wzory umów, znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod numerem 2902: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2902/


Nabór wniosków do nowej, rozszerzonej wersji programu "Złap deszcz" rozpocznie się w środę, 1 czerwca 2022 r., o godzinie 7:30. Wypełniony wniosek można zarówno złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, wysłać listownie lub złożyć poprzez system ePUAP.
Ze względu na fakt, iż decydująca będzie kolejność zgłoszeń, wnioski o użyczenie beczki złożone przed wskazanym wyżej terminem nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska.

Pliki do pobrania:
2022-05-27