Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Żłobek Samorządowy w Modlniczce

Informujemy, że z dniem 2 września 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Modlniczce. Dzięki wsparciu finansowemu z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 oraz  w ramach projektu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 8. Osi priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym utworzono 24 miejsca w nowym żłobku.


Ze świadczeń żłobka będą mogły korzystać dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Wielka Wieś w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r. ż.


Komplet dokumentów rekrutacyjnych (karta zapisu dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) rodzice/opiekunowie prawni składają wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie Żłobka Samorządowego w Modlniczce przy ul. Św. Faustyny 5, w dniach od 2 września 2019 r. do 10 września 2019 r. w następujących godzinach:  • 2 września - godz. 8-16;

  • 3, 5, 10 września – godz. 13-16;

  • 4, 6, 9 września - godz. 8-11.


Lista osób zakwalifikowanych do Projektu zostanie wywieszona w dniu 13 września 2019 r. do godz. 15:00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie żłobka.


Regulamin rekrutacji, szczegółowe kryteria, harmonogram oraz karta zapisu z wymaganymi załącznikami do pobrania poniżej:

Tagi dla strony:

2019-08-12