Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

„Żywność strajkuje”

W piątek, 24 kwietnia br. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Żywność strajkuje”, realizowanego przez Stowarzyszenie POZYTYWKA.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy piątej ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele oraz uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum z Białego Kościoła. Uczestnicy poznawali wpływ marnowania żywności na sytuację społeczną, ekonomiczną oraz środowisko naturalne. Uczestnicy warsztatów zaprojektowali i wykonali plakaty informacyjne, które zostaną zawieszone na terenie gminy. Uczniowie obu szkół mieli możliwość integracji, wymiany doświadczeń oraz wspólnego zaplanowania kolejnych działań. Wszyscy zgromadzeni kreatywnie spędzili to piątkowe popołudnie.
Warsztaty miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zjawisko niedożywienia oraz marnowania żywności, uświadomienie uczniom konieczności zapobiegania tym zjawiskom, kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego działania w środowisku oraz kreowanie twórczej i aktywnej postawy uczniów.

Poprzez realizację tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie chce promować w gminie Wielka Wieś dobre praktyki zmierzające do ochrony środowiska oraz zwiększania świadomości i wiedzy dotyczącej ekorozwoju wśród dzieci i młodzieży, a także całego środowiska lokalnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wielka Wieś, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Małgorzata Biniek

Tagi dla strony:

2015-04-27