Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dofinansowania z Budżetu Państwa

Wszystkie dotacje dostępne są w zakładce "Uzyskane dotacje"

Projekt pn.:
Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie dla 8 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Dofinansowany z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.


Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.


Projekt pn.:
Przebudowa pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi wraz z placem zabaw

Dfinansowany z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.


Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Projekt pn.:
Przebudowa części wielofunkcyjnego budynku gminnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele wraz z placem zabaw


Dofinansowany z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „MALUCH+” 2021.


Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.


Projekt pn.:
Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Modlniczce na potrzeby żłobka
Dofinansowany z Funduszu Pracy przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2019.
Celem wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu Pracy jest utworzenie w 2019r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.


2021-03-02