Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Projekty współfinansowane ze środków UE

Wszystkie dotacje dostępne są w zakładce "Uzyskane dotacje"


Projekt pn.:

Budowa budynku szkoły w miejscowości Modlnica

Projekt pn.:

Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów


Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
Projekt pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
Projekt pn.:

Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich    


Projekt pn.:

“Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś“

Projekt pn.:

Otwieramy świat dla dzieci – przedszkolaki na start!

   

Projekt pn.:

Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

  

Projekt pn.:

Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Projekt pn.:

Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Projekt pn.:

Więcej, lepiej, ciekawiej… - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt pn.:

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

BUDOWA KANALIZACJI JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

 Projekt pn.:

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ciśnieniowej
we wsi Modlnica - etap I, Gmina Wielka Wieś“

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH  GMINY WIELKA WIEŚ
 

tablicaModlnicaSPO.jpg

 

2014-04-11