Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 13 maja 2021 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś odbyło się I Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, które zostało zwołane na podstawie Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/218/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 kwietnia 2020 r.
I Posiedzenie Komitetu zwołane zostało przez Wójta Gminy Wielka Wieś, który otwierając je powitał uczestników i przedstawił ideę utworzenia Komitetu. Po akceptacji porządku obrad omówiono zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym, wybrali Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu. Sprawowanie funkcji Przewodniczącego przypadło w udziale Panu Tomaszowi Bielakowi. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Grzegorz Gałczyk.
W dalszej części posiedzenia zaprezentowano oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś na lata 2017 – 2023, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena w postaci raportu uzyskała pozytywną opinię Komitetu Rewitalizacji.

2021-05-14