Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Powołanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz Uchwały nr XIX/218/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 kwietnia 2020 r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Zarządzeniem nr 76/O/2020 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2020 r. powołany został Komitet Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.

Pliki do pobrania:
2020-08-26