Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Raport z realizacji gminnego programu rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Raport z realizacji gminnego programu rewitalizacji Gminy Wielka Wieś


Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś przygotowany został w celu oceny stopnia realizacji, stanu zaawansowania oraz stopnia osiągnięcia wskaźników i rezultatów dotychczasowego Programu Rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji przyjęty był na okres 2017-2023, ale ze względu na nową perspektywę finansową UE i szansę na pozyskanie dodatkowych środków stwarza okazję do oceny potrzeb Gminy Wielka Wieś w zakresie rewitalizacji już teraz, ponadto część projektów/przedsięwzięć została zrealizowana w całości lub w części.
Realizacja przedsięwzięć zapisanych w GPR związana była głównie z możliwościami finansowymi gminy, pozyskanymi środkami z funduszy UE, a ponieważ nie na wszystkie działania udało się pozyskać środki zewnętrzne, zrealizowano jedynie część zadań.


Poniżej tekst raportu wraz ze stopniem wykonania projektów podstawowych i pozostałych.

2021-04-16