Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia 20 lutego 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielka Wieś  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś.


Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy, Wójt Gminy powołuje Komitet Rewitalizacji zarządzeniem.

Pliki do pobrania:
2020-04-13