Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uzyskane dotacje

Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Zobacz więcej »
2021-03-22
Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie dla 8 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce”

Zobacz więcej »
2021-03-02
Samorządowy Klub Dziecięcy w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi wraz z placem zabaw”.

Zobacz więcej »
2021-03-02
Klub Dziecięcy w Białym Kościele

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa części wielofunkcyjnego budynku gminnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele wraz z placem zabaw”.

Zobacz więcej »
2021-03-02
Projekt zintegrowany LIFE

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Zobacz więcej »
2020-06-15
MALUCH+ 2019

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Modlniczce na potrzeby żłobka”

Zobacz więcej »
2021-03-02
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś

Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna - ZIT

Zobacz więcej »
2020-11-18
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś

Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś
Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – ZIT

Zobacz więcej »
2020-07-22
Gmina Wielka Wieś uzyskała dofinansowanie tzw. schetynówke na ulice w Białym Kościele
Nasz projekt na wykonanie przebudowy drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Św. Floriana wraz z remontem nawierzchni i wykonaniem kanalizacji opadowej uzyskał dotację w kwocie 650 127,94 zł
Zobacz więcej »
2014-04-08
Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Modlniczce
Wsparcie na budowę boiska sportowego w Modlniczce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 wyniesie 418 000 zł. (przy całościowych kosztach przekraczających 640 tysięcy)
Zobacz więcej »
2014-04-08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś

Projekt zakłada podłączenie 389 gospodarstw domowych w sołectwach Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół, Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Białym Kościele.

Zobacz więcej »
2012-05-07
Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

Zobacz więcej »
2011-11-17
Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

Zobacz więcej »
2011-11-17
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013; 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Zobacz więcej »
2011-11-17
Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach wraz z jego otoczeniem

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2011“

Zobacz więcej »
2011-11-17
Akademia Orange dla bibliotek 2011

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

Zobacz więcej »
2011-11-17
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2010

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Zobacz więcej »
2010-12-31
Akademia Orange dla bibliotek 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2010-12-31
Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!

Dotacja pozyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Zobacz więcej »
2010-12-31
2014-04-11