Uzyskane dotacje

Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2009

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2009-12-31
Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w miejscowości Będkowice

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2009“

Zobacz więcej »
2009-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2008

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Dotacja uzyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz więcej »
2009-12-31
Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz więcej »
2009-12-31
Rowerem przez Park Krajobrazowy

Dotacja pozyskana ze środków Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz więcej »
2009-12-31
Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ekodach 2008

Dotacja na realizację programu „Ekodach”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ekodach 2007

Dotacja na realizację programu „Ekodach”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2007

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2014-05-16
Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Dotacja pozyskana z Fundacji Wspierania Wsi

Zobacz więcej »
2009-12-31
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2007

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zobacz więcej »
2009-12-31
Przygody Małego Ekologa

Dotacja na realizację zadania pn. „Przygody Małego Ekologa”, w ramach realizacji zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa małopolskiego w 2007 roku

Zobacz więcej »
2009-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2006

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2009-12-31
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2006

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Zobacz więcej »
2009-12-31
Ekodach 2006

Dotacja na realizację programu „Ekodach”

Zobacz więcej »
2009-12-31
Budowa sali gimnastycznej i przewiązki przy szkole podstawowej w miejscowości Bębło

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

Zobacz więcej »
2009-12-31
Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Białym Kościele - obiekt przyszkolny

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

Zobacz więcej »
2009-12-31
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Modlnica - etap I

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.2, Obszary podlegające restrukturyzacji. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej we wsi Modlnica – etap I, Gmina Wielka Wieś ”

Zobacz więcej »
2009-12-31
2014-04-11