Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś

Całkowity przewidywany koszt projektu to 13 970 289,74 zł.
Wysokokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł.

W ramach tego projektu wykonane zostanie:
- ok 33 km kanalizacji ciśnieniowej
- 112 pompowni przydomowych i 5 pompowni strefowych

Projekt zakłada podłączenie 389 gospodarstw domowych w sołectwach Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół, Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Białym Kościele.

Wybudowana kanalizacja stanowić będzie bardzo ważny odcinek, ponieważ uwzględnia także główny kolektor, transportujący ścieki z północnej części gminy.

W ramach tego naboru dofinansowanie zostało przyznane 76 gminom, starającym się o środki z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2012-05-07