Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - Etap II

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.1, Obszary wiejskie. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka – Etap II, Gmina Wielka Wieś”.
Kwota dofinansowania -1.510.383,94 zł.
Całkowity koszt projektu wynosił – 2.252.420,71 zł.
W ramach projektu wybudowano 11088 mb kanalizacji do której podłączono 128 budynków.

Tagi dla strony:

2009-12-31