Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!

Dotacja pozyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; Projekt realizowany w latach 2010-12
Całkowita wartość Projektu 1.176.787,60 zł.
Kwota dotacji – 1.000.269,46 zł.

Więcej o projekcie

2010-12-31