„Bezpieczne Drogi w Małopolsce – Najlepsza Gmina w 2008 r. Platynowa Płyta Chodnikowa”

21 kwietnia 2009 r. w Sali Obrad Stołecznego Miasta Krakowa podczas VIII Konferencji „Bezpieczna Gmina – bezpieczna droga do szkoły” Gmina Wielka Wieś uzyskała I miejsce w konkursie i tytuł „Bezpieczne Drogi w Małopolsce – Najlepsza Gmina 2008 r. – Platynowa Płyta Chodnikowa”. Wyróżnienie na ręce Wójta Tadeusza Wójtowicza zostało złożone przez: Kazimierza Barczyka – Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Romana Ciepielę – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Stanisława Sorysa – Wicewojewodę Małopolskiego.
Konkurs został ogłoszony już po raz II przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w celu nagrodzenia najlepszych działań w zakresie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa (budowa chodników, poboczy przy drogach gminnych oraz ścieżek rowerowych).  
II miejsce wśród gmin przypadło Kalwarii Zebrzydowskiej, III miejsce Suchej Beskidzkiej, uznanie zyskały również działania powiatu Bocheńskiego – I miejsce, II miejsce – powiat Limanowski; III - powiat Chrzanowski.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nasza Gmina w 2008 r. wybudowała najwięcej ciągów pieszych spośród wyróżnionych gmin i powiatów Małopolski. Na terenie gminy w ubiegłym roku powstało 6 645 mb chodników wraz z poboczami przy drogach gminnych co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 0,71 mb, na to zadanie wydano 7 980 000 zł. W ramach budowy chodników zostały również przebudowane jezdnie ulic i skrzyżowania (położono nawą nawierzchnię bitumiczną) oraz przebudowano istniejące  wjazdy i zjazdy wraz z wymianą przepustów.  

Więcej na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

 

2014-05-05