Dyplom dla Urzędu Gminy Wielka Wieś za wspieranie szkół w przygotowaniu ich do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Urząd Gminy Wielka Wieś otrzymał dyplom za wspieranie szkół w przygotowaniu ich do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

dyplom CEO wspieranie szkół do wykorzystywania ICT

Dyplom ten jest wynikiem działań realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach"

2014-07-22