5 października w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Finałowa konkursu "Gmina Fair Play 2007. Jednym z jej głównych elementów było uroczyste wręczenie certyfikatów. W imieniu Gminy Wielka Wieś certyfikat z rąk Przewodniczącego Kapituły konkursu - Andrzeja Arendarskiego - odebrał Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz.
Gmina Wielka Wieś jest jedną z 61 gmin wiejskich z całego kraju, które otrzymały certyfikat w tegorocznj, szóstej edycji konkursu. Gminami wiejskimi z małopolski, które również otrzymały certyfikat są Koszyce, Łącko, Raciechowice i podkrakowskie Mogilany. 
Była to już szósta edycja konkursu, organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, którego celem jest promocja samorządów otwartych na inwestorów. Kapituła Konkursu promuje gminy, które podejmują aktywne działania w celu przyciągnięcia inwestorów; dotrzymują podjętych zobowiązań; ewentualne problemy rozwiązują na drodze wzajemnego porozumienia; polepszają swoją infrastrukturę. Ponadto wysoko oceniana jest kompetentna, sprawna i przyjazna kadra, służąca radą i pomocą interesantom oraz wysoki poziom etyczny pracowników gminy.

Wielka Wieś była oceniana w dwóch etapach. W pierwszym Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła ankietę prezentującą gminę. Ocenie poddane zostały m.in. warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminie, jakość obsługi inwestorów, infrastruktura biznesu oraz inwestycji własnych gminy, oferta inwestycyjna miasta, proekologiczny charakter inwestycji w gminie oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych a także jakość i zakres promocji gminy.

W II etapie organizatorzy Konkursu przeprowadzali rozmawiali z wybranymi przez siebie przedsiębiorcami oraz inwestorami indywidualnymi i biznesowymi, a także sprawdzali ukazujące się w mediach publikacje na temat Wielkiej Wsi, by zweryfikować dane wpisane do ankiety przez przedstawicieli Urzędu Gminy. Na koniec, w lipcu, Urząd Gminy Wielka Wieś odwiedził audytor, który poddał ocenie działalność Urzędu. Audytor spotkał się z kierownictwem i pracownikami Urzędu Gminy, a także z inwestorami, przedstawicielami biznesu, banków oraz dostawcami mediów. Audyt był też połączony z wizytacją niektórych z ukończonych już, lub będących w trakcie realizacji inwestycji publicznych i prywatnych. Po zsumowaniu ocen z obu etapów, decyzją Kapituły Konkursu Gmina Wielka Wieś została jego laureatem.

"Z naszego uczestnictwa w konkursie i przyznania tego znakomitego tytułu wynika dla gminy szereg korzyści - obiektywna weryfikacja uzyskanie niezależnej oceny inwestorów, poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie. Otrzymamy też od organizatorów szczegółowy raport wskazujący niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie. Dzięki udziałowi w konkursie budujemy także pozytywny wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów" - powiedział zadowolony z uzyskania tytułu wójt naszej podkrakowskiej gminy - "Tytuł "Fair Play" jest kolejnym w tym roku wyróżnieniem dla naszych działań - w lipcu znaleźliśmy się przecież na 10 miejscu wśród najlepszych gmin w kraju, czyli w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, uważanym za najbardziej prestiżowy i wiarygodny wyznacznik osiągnięć samorządów".

Władze samorządowe Wielkiej Wsi są świadome potencjału drzemiącego w gminie i przekonane są, że udział w konkursie i zdobycie tytułu, godła promocyjnego oraz certyfikatu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju.

 

2014-05-07