Gmina Wielka Wieś otrzymała Platynową Płytę Chodnikową dla Najlepszej Gminy w 2010 r.

29 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski odbyło się uroczyste wręczenie tytułów w ramach Konkursu "Bezpieczne Drogi w Małopolsce - Budujemy Chodniki i Ścieżki Rowerowe".

Gmina Wielka Wieś uzyskała I miejsce w konkursie i tytuł „Bezpieczne Drogi w Małopolsce – Najlepsza Gmina 2010 r. – Platynowa Płyta Chodnikowa”. Wyróżnienie od Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Grzegorza Stecha - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w imieniu Gminy odebrali Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Sułko.

Konkurs został ogłoszony już po raz IV przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w celu nagrodzenia najlepszych działań w zakresie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa (budowa chodników, poboczy przy drogach gminnych oraz ścieżek rowerowych). II miejsce wśród gmin przypadło Bobowej, III miejsce - Sułoszowej.

Uznanie zyskały również działania Powiatu Limanowskiego – I miejsce, Powiatu Chrzanowskiego - II miejsce oraz Powiatu Bocheńskiego - III miejsce.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nasza Gmina w 2010 r. wybudowała najwięcej ciągów pieszych spośród wyróżnionych gmin i powiatów Małopolski. Na terenie gminy w ubiegłym roku powstało 6.210 mb chodników wraz z poboczami przy drogach gminnych co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 0,63 mb, na to zadanie wydano 5.712.297,98 zł. W ramach budowy chodników zostały również przebudowane jezdnie ulic i skrzyżowania (położono nawą nawierzchnię bitumiczną) oraz przebudowano istniejące  wjazdy i zjazdy wraz z wymianą przepustów.  

Przypominamy, iż jest to już druga Platynowa Płyta Chodnikowa, zdobyta przez Gmionę Wielka Wieś - pierwsza była w 2008r.

Więcej na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

2014-05-05