Gmina Wielka Wieś pierwsza w Małopolsce i trzecia w kraju w rankingu gmin Związeku Powiatów Polskich

Gmina Wielka Wieś zająła pierwsze miejsce w Województwie Małopolskim oraz na trzecie w kraju rankingu gmin i powiatów opracowywanym przez Związek Powiatów Polskich.
- To dobra lokata i kolejny powód do zadowolenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w kraju jest  ponad dwa i pół tysiąca gmin jesteśmy dobrze notowani. Trzeba nam jednak robić wszystko, aby było jeszcze lepiej – mówi Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz – Łatwo zauważyć, że Gmina rozwija się coraz szybciej w dobrym kierunku. To dobrze wróży samorządowi i jej mieszkańcom, tworzy dobrą perspektywę.
Konkurs pn. „Ranking gmin wiejskich” na rok 2009 organizowany przez Związek Powiatów Polskich zakończył się 30 grudnia. Pierwsza 15-tka otrzymuje nagrody, które będą wręczane podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, a zwycięzca tytuł Dobry Polski Samorząd.
Związek Powiatów Polskich przyznaje punkty w ramach następujących kategorii
- działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
- rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jst,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- promocja rozwiązań ekoenergetycznych, proekologicznych i prozdrowotnych,
- współpraca krajowa i międzynarodowa,
- działania promocyjne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zpp.pl

2014-05-05