Gmina Wielka Wieś zwycięzcą ogólnopolskiego konkursuKRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU-2010

Gmina Wielka Wieś zyskuje miano Gminy innowacyjnej - po raz kolejny znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych gmin. Po zwycięstwie w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej dla najbardziej innowacyjnego samorządu przyszła kolej na zwycięstwo w krajowej edycji „Krajowi liderzy innowacji i Rozwoju-2010” w kategorii Innowacyjna gmina wiejska. Wcześniej Gmina Wielka Wieś wygrała w edycji regionalnej tegoż konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął bank PKO S.A. Początkowy etap to eliminacje regionalne, gdzie wnikliwej analizie poddawane były ankiety opracowane przez gminy, firmy i organizacje ubiegające się o wyróżnienie.

Gala finałowa i wręczenie nagród dla laureatów odbyło się 16 grudnia w Warszawie w Hotelu Mariot. Gminę reprezentowała na tej uroczystości Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Sułko, która podziękowała kapitule za tak duże docenienie naszej gminy oraz pogratulowała wszystkim laureatom w pozostałych kategoriach, wyróżnienia przyznano w kategoriach:
- Innowacyjna firma /mikro, mała, średnia, duża/
- Innowacyjny produkt
- Innowacyjna usługa
- Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorstwa
- Innowacyjna Gmina
- Innowacyjny projekt unijny – gmina
- Innowacyjna organizacja
- Innowacyjny projekt unijny – organizacja

Nasza gmina zgłosiła do konkursu innowacyjne projekty jak min.:
- monitoring sieci wodno – kanalizacyjnej /dzięki, któremu możliwe jest szybkie zlokalizowanie miejsca awarii sieci co umożliwia szybką naprawę oraz może zapobiegać przerwom w dostawach wody/
- rozbudowywana sieć hot spotów, dzięki, którym można korzystać z darmowego Internetu,
- wdrażany system elektronicznej informacji przestrzennej,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- podpis elektroniczny.

2014-05-05