Gmina Wielka Wies trzecią gminą w kraju wg prestiżowego rankingu dziennika Rzeczpospolita!

We wtorek 20 lipca w siedzibie dziennika Rzeczypospolita, odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych samorządów w Polsce. Miło nam poinformować, że Gmina Wielka Wieś po raz kolejny znalazła się w czołówce gmin, które zostały wyróżnione i zdobyła trzecie miejsce wśród gmin wiejskich z całej Polski oraz pierwsze miejsce w kategorii gmin innowacyjnych!

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz odbierając z rąk prof. Jerzego Buzka nagrody, nie krył zadowolenia i dumy oraz wzruszenia, iż gmina została tak wysoko oceniona i w tegorocznym rankingu  awansowała w stosunku do ubiegłego roku (w zeszłym roku było to 10 miejsce) niemniej jednak jak podkreślił wójt, wszelkie nagrody nie są celem nadrzędnym w działalności Gminy, bo jej probierzem jest zadowolenie mieszkańców i tym kieruje się w czasie swej pracy, aczkolwiek każda nagroda przyznana przez niezależnych i obiektywnych  ekspertów,  cieszy i stanowi dodatkową motywację do jeszcze lepszej pracy. Sukces tym bardziej godny podkreślenia, że gmina jeszcze parę lat temu, nawet nie była  klasyfikowana w żadnych rankingach a dzisiaj konkurujemy z najlepszymi.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że samorządy radzą sobie o wiele lepiej z kryzysem ekonomicznym niż jest to w innych krajach europejskich. "Minęło 20 lat od czasu, kiedy zaczęliśmy budować samorządy. Dzisiaj często jesteśmy dumni z miejsca, w którym znalazła się Polska. Niezależnie od problemów, które mamy i trudności, które zawsze będą, Polska przeszła tę drogę i jest dzisiaj wysoko notowana pod względem gospodarczym, rozwojowym dzięki 20 latom pracy polskich gmin. To widać z Unii Europejskiej" - powiedział.
Były premier  podkreślił, że Polska bardzo dobrze wykorzystuje fundusze strukturalne, mimo to jednak musi dołożyć wszelkich starań, by pozyskać je na podobnym poziomie w kolejnych latach.
"Następny rozdział funduszy będzie na lata 2014-2020, już teraz przygotowujmy się do tego" - podkreślił. Dodał, że Polska musi mieć dobrą infrastrukturę, m.in. internetową, energetyczną, kolejową, lotniczą i drogową.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska również podkreśliła, że Polska świetnie wykorzystuje unijne fundusze strukturalne. "Polska jest przykładem kraju, gdzie te fundusze rzeczywiście działają, gdzie polityka spójności zdaje egzamin" - powiedziała.

Wybór najlepszych samorządów kapituła dokonała w dwóch etapach. Pierwszy to weryfikacja danych dotyczących gospodarki finansowej i inwestycji w oparciu o bazy Ministerstwa Finansów. W tej części oceny sprawdzono, które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Ocenie poddawano min.:
• dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego   mieszkańca w latach 2006 – 2009 ;
• wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta
• zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009
• nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009
• dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009
• relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009
• dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009: transport i łączność, ochrona środowiska

Na tej podstawie wytypowano 200 najlepszych gmin wiejskich oraz 200 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji. Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu wybrano po sto najlepszych samorządów.

Zdjęcia z Gali

2014-05-05