Gmina Wielka Wieś wyróżniona jako gmina innowacyjna

Gmina Wielka Wieś zyskuje miano Gminy innowacyjnej - po raz kolejny znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych gmin. Po drugim miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej dla najbardziej innowacyjnego samorządu przyszła kolej na wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji-2008” w kategorii „Gminy”.

Jak podkreślają organizatorzy ideą konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji” jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. „Innowacja będzie skuteczna, o ile będzie powszechna – mówi Krzysztof Duchnowski Prezes Zarządu Fundacji Innowacji i Rozwoju – organizatora konkursu. Naszym zdaniem promowanie działań innowacyjnych, również o charakterze regionalnym, powinno przyczynić się do upowszechniania idei innowacji i rozwoju w społeczeństwie oraz gospodarce. Do udziału w naszej inicjatywie zaproszone zostały podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego o zróżnicowanej wielkości.

Gmina Wielka Wieś została wyróżniona m.in. za: wdrażanie systemu monitoringu i zdalnego sterowania obiektów wodociągowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na jej terenie, elektroniczny system informacji przestrzennej; HotSpoty zlokalizowane na terenie gminy, wdrożenie podpisu elektronicznego oraz elektroniczny obieg dokumentów.
Wręczenie wyróżnień i dyplomów odbyło się 9 grudnia 2008r w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

2014-05-05