Udział i realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Na odbywającej się w ostatni piątek marca konferencji Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego podsumowano zakończone projekty "Kompetencja" i "Nie przegap szansy 3". Starosta krakowski Józef Krzyworzeka wraz z dyrektor UPPK Dorotą Niemiec dziękowali wszystkim zaangażowanych w zakończoną sukcesem realizację projektów.

W trakcie konferencji Wójt Gminy Wielka Wieś, a także pozostali wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu krakowskiego otrzymali statuetki za udział i realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Dyplomami za zaangażowanie w realizację projektów uhonorowani zostali przedsiębiorcy z powiatu krakowskiego oraz beneficjenci, którzy w wyniku uczestnictwa w projekcie rozpoczęli własną działalność gospodarczą.

Projekt "Kompetencja" realizowany był od lipca 2006 do marca 2008 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła 4 481 370 złotych. Najważniejszymi celami projektu było przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w powiecie krakowskim, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności oraz popagowanie idei samozatrudnienia. Beneficjentami projektu było 800 bezrobotnych powyżej 25-tego roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego do 24 miesięcy.
Projekt „Nie przegap szansy 3” realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”, a współfinansowany w 72,57 % z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu, który wdrażany był w okresie lipiec 2006 – marzec 2008, wyniosła 4 488 747,51 zł. Projekt stanowił ofertę dla młodzieży w wieku do 25 roku życia z terenu powiatu krakowskiego, zarejestrowanej w okresie do 24 miesięcy w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły.

2014-05-07