Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz Samorządowym Menedżerem Regionu 2011

Tadeusz Wójtowicz, Wójt Gminy Wielka Wieś, na wczorajszej (19.04) gali w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie otrzymał wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2011 w województwie małopolskim.

Tym samym gmina znalazła się wśród najlepszych gmin Małopolski. Plebiscyt przygotowany przez gazetę „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS Pentor został zorganizowany po raz pierwszy wśród gmin i miał on na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki.

W rankingu tytuł przyznają sami samorządowcy wskazując najlepszych menedżerów w miastach i gminach w regionie. TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie. Dokonując wyboru nie mogli wskazać własnej gminy.

Pod uwagę wzięto takie kryteria jak - tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy, konsolidację społeczności lokalnej.

Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonywali oceny własnych planów inwestycyjnych. Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brano pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Tagi dla strony:

2014-04-25