X miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w 2009r

Gmina Wielka Wieś znalazła się w czołówce najlepszych gmin w kraju, czyli Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, uważanego za najbardziej prestiżowy i wiarygodny wyznacznik osiągnięć samorządów.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Punkty przyznawane są też za pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, ale także za współpracę z lokalnymi organizacjami samorządowymi, a nawet za wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów. W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej gminy są podzielone na 3 kategorie: miasta na prawach powiatu, miasta i gminy wiejskie oraz gminy wiejskie.

Wręczenie dyplomów odbyło się 10 lipca w Warszawie w siedzibie Rzeczpospolitej.
W czołówce najlepszych gmin wiejskich znalazły się też inne gminy z terenu powiatu krakowskiego: Zielonki na drugim miejscu oraz Zabierzów czwartym.Lliderem Rankingu w tej kategorii podobnie jak w ubiegłym roku została gmina Kobylanka z województwa zachodniopomorskiego.  

Drugi raz Kapituła Konkursu wyróżniła najbardziej innowacyjne samorządy, czyli takie, które w swojej działalności wykorzystują najbardziej nowoczesne techniki. W tej kategorii Gmina wielka Wieś zajęła 6 miejsce.

Nagrodzone zostały także gminy, które najlepiej wykorzystywały fundusze unijne. W kategorii gmin wiejskich Gmina Wielka Wieś z  przychodem z UE na osobę 183,4 zł. na osobę zajęła 96 miejsce.

2014-05-05